Agroturlot zajmuje się organizacją pokazów lotniczych, spadochronowych, balonowych.